Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ιανουάριος 14, 2020 - 19:40
0 σχόλια
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία (επί 17 παρόντων Δημοτικών Συμβούλων) την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έργων και μελετών Δήμου Νότιας Κυνουρίας του έτους 2020, ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2020
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Π/Υ  2020
 
Ι. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Μετατοπίσεις - Βελτιώσεις-  επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού
25.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων
7.000,00 €
ΣΑΤΑ-ΠΟΕ
Αποκατάσταση σεισμόπληκτου κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Λεωνιδίου ΔΕ Λεωνιδίου
320.000,00 €
ΥΠΕΣ
Ασφαλτόστρωση δρόμου Κοσμά Φυλάτικα ΤΚ Κοσμά [Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020]
800.000,00 €
ΠΑΑ
Συντήρηση και επισκευή περιφράξεων και δαπέδων παιδικών χαρών Δήμου Νότιας Κυνουρίας
7.000,00 €
ΣΑΤΑ-ΠΟΕ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Αναπαλαίωση κτιρίου παλαιού Γυμνασίου Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας  για την πράξη "Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για την Διαχείριση Αποθέματος βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου (ΕΣΠΑ 2014-2020)
604.073,22 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Προμήθεια εξοπλισμού εξυπηρέτησης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ για την πράξη "Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για την Διαχείριση Αποθέματος βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου (ΕΣΠΑ 2014-2020)
55.000,00 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 -Ενέργειες ευαισθητοποίησης και προβολή – προώθηση του Κέντρου για την πράξη "Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για την Διαχείριση Αποθέματος βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου (ΕΣΠΑ 2014-2020)
5.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 - Τεχνικός Σύμβουλος για την πράξη "Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για την Διαχείριση Αποθέματος βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου (ΕΣΠΑ 2014-2020)
15.000,00 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου παλαιού Ελαιοτριβείου Τυρού και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Τυρού Δήμου Νότιας Κυνουρίας
83.550,00 €
ΕΣΠΑ: 81.043,50
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2- ΥΠΕΣ απ.30292/19:  2.506,50
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού Ελαιοτριβείου Τυρού και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Τυρού Δήμου Νότιας Κυνουρίας
1.450.000,00 €
ΕΣΠΑ: 1.407.750,00
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2- ΥΠΕΣ απ.30292/19:  42.250,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - Προμήθεια εξοπλισμού κέντρου αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Τυρού Δήμου Νότιας Κυνουρίας
60.000,00 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 - Προβολή-Προώθηση του κέντρου αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Τυρού Δήμου Νότιας Κυνουρίας
6.450,00 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Αποκατάσταση - Μετατροπή κτιρίου παλαιού Δημοτικού σχολείου Τυρού σε λαογραφική έκθεση ναυτικής παράδοσης Τσακωνιάς
670.000,00 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Χώρος προβολής της θάλασσας και της αλιείας στον Τυρό, της πράξης "Αποκατάσταση - Μετατροπή κτιρίου παλαιού Δημοτικού σχολείου Τυρού σε λαογραφική έκθεση ναυτικής παράδοσης Τσακωνιάς"
74.400,00 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1
Δράσεις από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης δήμων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
1.230,31 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2- ΥΠΕΣ απ.30292/19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι
4.183.703,53 €
 
 
 
 
ΙΙ. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ.  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Κοσμά
500,00 €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
500,00 €
 
ΝΕΑ
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας  Κοσμά
7.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
Ανακαίνιση παλαιού κτιρίου Κοινότητας Κοσμά
7.200,00 €
ΠΟΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΑ
Ανακαίνιση αίθουσας κοινοτικού καταστήματος Κοινότητας Κοσμά
7.200,00 €
ΠΟΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΑ
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Κοσμά
5.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου δυτικά Ιερού Ναού για οικογενειακούς τάφους
7.200,00 €
ΠΟΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΑ
Μελέτες, υπηρεσίες σύνταξης φακέλων για ένταξη δράσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
10.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
43.600,00 €
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ
44.100,00 €
 
 
 
 
ΙΙΙ. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ Δ.Ε ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ.  
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Λεωνιδίου της πράξης Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
221.734,04 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λεωνιδίου & έργο διάθεσης της πράξης Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
1.364.707,78 €
ΕΣΠΑ:  1.305.394,59
ΥΠΕΣ 30292/19:  59.313,19
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - Σύνδεση ΕΕΛ & Αντλιοστασίων με ΔΕΗ της πράξης Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
106.282,80 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 - Τεχνικός σύμβουλος της πράξης Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
56.032,50 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 5 - Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης Λεωνιδίου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πράξης Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
107.130,00 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 6 - Μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων ΟΤΕ της πράξης Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
8.011,08 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 7 - Αντλιοστάσιο Βιολογικού στη θέση Γήπεδο της πράξης Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
6.507,60 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - Αντλιοστάσιο στη θέση Κοίλασο-Δαφνώνας της πράξης Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
799,63 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 9 - Αντλιοστάσιο στη θέση Γέφυρα τέλος Παραποτάμιου της πράξης Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
799,63 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 10 - Αντλιοστάσιο στη θέση Παλιά Σφαγεία της πράξης Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
799,63 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 11 - Αντλιοστάσιο στη Σίο της πράξης Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
799,63 €
ΕΣΠΑ
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις δρόμων της ΔΕ Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
24.400,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Λεωνιδίου (πλην Δ.Κ Λεωνιδίου)
650,00 €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
1.898.654,32 €
 
ΝΕΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Ενέργειες προετοιμασίας φακέλου της πράξης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Λεωνιδίου
30.000,00 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2- ΥΠΕΣ απ.30292/19: 30.000
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Ωρίμανση μελετών για την υλοποίηση των Υ/Ε «Ανάπλαση κεντρικού οδικού άξονα & παρακαμπτηρίων Λεωνιδίου» και «Ανάδειξη ταυτότητας Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Λεωνιδίου» της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Λεωνιδίου
55.000,00 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - Ανάπλαση κεντρικού οδικού άξονα & παρακαμπτηρίων Λεωνιδίου της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Λεωνιδίου
1.275.000,00 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 - Προμήθεια εφαρμογών έξυπνης πόλης & βιώσιμης αστικής κινητικότητας Λεωνιδίου της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Λεωνιδίου
100.000,00 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 5 - Υποστήριξη της υλοποίησης του έργου / συμβουλευτικές υπηρεσίες της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Λεωνιδίου
40.000,00 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 6 - Ανάδειξη ταυτότητας Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Λεωνιδίου της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Λεωνιδίου
156.000,00 €
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 7 - Υπηρεσίες προβολής & προώθησης Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Λεωνιδίου της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Λεωνιδίου
37.200,00 €
ΕΣΠΑ
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λεωνιδίου
7.200,00 €
ΣΑΤΑ 20
Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων ΔΕ Λεωνιδίου
7.200,00 €
ΣΑΤΑ 20
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Λεωνιδίου
7.200,00 €
ΣΑΤΑ 20
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Λεωνιδίου (πλην Κοινότητας Λεωνιδίου)
7.200,00 €
ΣΑΤΑ 20
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
1.722.000,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ Δ.Ε. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
3.620.654,32 €
 
 
 
 
 Κοινότητα Λεωνιδίου
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ
Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης Τ.Κ Λεωνιδίου
500,00 €
ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Κ Λεωνιδίου
500,00 €
ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Δημοτικό Γυμναστήριο Λεωνιδίου
9.300,00 €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
10.300,00 €
 
ΝΕΑ
Μη επιλέξιμη δαπάνη (ΦΠΑ) ηλεκτροδότησης αντλιοστασίου ύδρευσης στη θέση καμούλι Δήμου Νότιας Κυνουρίας της πράξης «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Λεωνιδίου»
8.976,98 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Λεωνιδίου
12.200,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
Οδοποιία Κοινότητας Λεωνιδίου
13.400,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
Φωτισμός πεζογέφυρας Δαφνώνα, οικισμού Λεωνιδίου
7.000,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης Κοινότητας Λεωνιδίου
6.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Λεωνιδίου θέση Στάη
5.000,00 €
ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Λεωνιδίου
7.100,00 €
ΣΑΤΑ 20
Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Λεωνιδίου θέση Πελιά
5.000,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Λεωνιδίου θέση Μαραθιάς
7.200,00 €
ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Μελέτες για την ωρίμανση έργων προγραμματικής περιόδου 2014-2020 Κοινότητας Λεωνιδίου
14.572,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ: 3.112
ΣΑΤΑ 20: 11.460
Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων κοινότητας Λεωνιδίου
7.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
Ανάπλαση χώρου αθλοπαιδιών - Πλάκα
7.200,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
Αποχέτευση όμβριων κοινότητας Λεωνιδίου
7.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
Αποστραγγιστικά-Αντιπλημμυρικά στον κάμπο Λεωνιδίου
7.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
 114.648,98 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Λεωνιδίου
 124.948,98
 
 
 
 
Κοινότητα Αγίου Βασιλείου. 
ΝΕΑ 
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Αγ. Βασιλείου
1.500,00 €
ΣΑΤΑ 20
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
1.500,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Αγίου Βασιλείου
1.500,00 €
 
 
 
 
Κοινότητα Βλησιδιάς. 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 
Περιβαλλοντική μελέτη έργου "Ασφαλτόστρωση δρόμου απο Χούνη προς Βλησιδιά"  (Τ.Κ Βλησιδιάς - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
1.860,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
1.860,00 €
 
ΝΕΑ 
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Βλησιδιάς
1.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
1.000,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Βλησιδιάς
2.860,00 €
 
 
 
 
 Κοινότητα Κουνουπιάς. 
ΝΕΑ 
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Κουνουπιάς
7.000,00 €
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΟΕ
Αποκατάσταση φθορών και επισκευαστικές εργασίες σε τοίχους αντιστήριξης εσωτερικών δρόμων της  Κοινότητας Κουνουπιάς στις θέσεις μεταξύ τοποθεσίας Ρέμα και οικίας κληρονόμων Γεωργίου Κωνσταντίνου και στη θέση οικία Μυλωνούς
7.500,00 €
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΟΕ
Επιχωματώσεις και κοπή κλαριών σε αγροτικούς δρόμους Κοινότητας Κουνουπιάς
1.318,28 €
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΟΕ
Αποκατάσταση φθορών και επισκευαστικές εργασίες σε τοίχους αντιστήριξης εσωτερικού δρόμου της Κοινότητας Κουνουπιάς από τη θέση Βρύση έως οικία Δημητρίου Ζουμπούκου
6.011,61 €
ΑΙΟΛΙΚΑ ΝΈΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
21.829,89 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Κουνουπιάς
21.829,89 €
 
 
 
 
 Κοινότητα Μαρίου. 
ΝΕΑ 
Δημιουργία χώρου συνάθροισης κοινού Κοινότητας Μαρίου
143.645,48 €
ΑΙΟΛΙΚΑ
Τσιμεντοστρώσεις Κοινότητας Μαρίου
25.000,00 €
ΑΙΟΛΙΚΑ
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Κοινότητας Μαρίου
5.000,00 €
ΑΙΟΛΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
173.645,48 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Μαρίου
173.645,48 €
 
 
 
 
Κοινότητα Παλαιοχωρίου. 
ΝΕΑ 
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Παλαιοχωρίου
10.000,00 €
ΣΑΤΑ: ΠΟΕ 5.000
ΣΑΤΑ 20:  5.000
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
10.000,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Παλαιοχωρίου
10.000,00 €
 
 
 
 
Κοινότητα Πελετών. 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 
Περιβαλλοντική μελέτη έργου "Ασφαλτόστρωση δρόμου από Πελετά προς Κρεμαστή (από θέση Καβάφα έως θέση Μακριά Λάκκα)" (Τ.Κ Πελετών - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
1.860,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
1.860,00 €
 
ΝΕΑ 
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Πελετών.
10.000,00 €
ΣΑΤΑ: ΠΟΕ 5.000
ΣΑΤΑ 20:  5.000
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
10.000,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Πελετών
11.860,00 €
 
 
 
 
 Κοινότητα Πηγαδίου. 
ΝΕΑ 
Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Πηγαδίου
3.000,00 €
ΣΕΛΟΝΤΑ
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Πηγαδίου
17.000,00 €
ΣΕΛΟΝΤΑ
Επέκταση δικτύου κοινοτικού φωτισμού
7.000,00 €
ΣΕΛΟΝΤΑ
Συντήρηση και επισκευή Κοινοτικού Γραφείου Πηγαδίου
2.000,00 €
ΣΕΛΟΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
29.000,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Πηγαδίου
29.000,00 €
 
 
 
 
 Κοινότητα Πλατανακίου. 
ΝΕΑ 
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Πλατανακίου
4.500,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ 3.000
ΣΑΤΑ 20:  1.500
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
4.500,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Πλατανακίου
4.500,00 €
 
 
 
 
 Κοινότητα Πουλίθρων. 
ΝΕΑ 
Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού όμβριων έμπροσθεν καταστήματος Ι. Ξερακιά στην παραλιακή οδό της Κοινότητας Πουλίθρων
 2.500,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
Διάνοιξη αγροτικών δρόμων Κοινότητας Πουλίθρων
  1.000,00 €
ΤΑΠ ΠΟΕ
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Πουλιθρων
  10.000,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ: 7.000
ΣΑΤΑ 20: 3.000
Επισκευή-Συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Κοινότητας Πουλίθρων
   4.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
Ανόρυξη γεώτρησης στην Κοινότητα Πουλιθρων
   70.000,00 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2- ΥΠΕΣ απ.30292/19
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
   87.500,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Πουλίθρων
   87.500,00 €
 
 
 
 
 Κοινότητα Πραγματευτής. 
ΝΕΑ 
Επισκευή - συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Πραγματευτής
 7.200,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Πραγματευτής
 10.500,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ: 5.000
ΣΑΤΑ 20: 5.500
Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς κοιμητήριο και επάνω πλατείας Πραγματευτής
 7.000,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
 24.700,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Πραγματευτής
   24.700,00 €
 
 
 
 
 Κοινότητα Τσιταλίων. 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ΤΚ Τσιταλίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
     6.952,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
     6.952,00 €
 
ΝΕΑ
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Τσιταλίων
   4.500,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ: 2.000
ΣΑΤΑ 20: 2.500
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
     4.500,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Τσιταλίων
  11.452,00 €
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III
4.124.450,67€
 
 
 
 
ΙV. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ  Δ.Ε ΤΥΡΟΥ. 
Κοινά. 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 
ΥΠ.ΠΟ Αποκατάσταση Μετατροπή κτιρίου παλαιού Δημοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφικό Μουσείο Τσακωνιάς [ Μελέτη Κατασκευή]  [ΔΕ Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] ΥΠ.ΠΟ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ - 77000,00 ΕΙΔΙΚ. +123000 ΕΙΔΙΚ.
    87.000,00 €
ΥΠ.ΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
   87.000,00 €
 
ΝΕΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Τυρού, της πράξης "Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Τυρού"
        1.500.000,00€
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Αρχαιολογική παρακολούθηση  της πράξης "Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Τυρού"
              75.000,00 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω.,  της πράξης "Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Τυρού"
              18.562,49 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1
Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Ζενές κοινότητας Τυρού, ΔΕ Τυρού
              24.800,00 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2- ΥΠΕΣ απ.30292/19
Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων ΔΕ Τυρού
  7.200,00 €
ΣΑΤΑ-ΠΟΕ
Οδοποιία ΔΕ Τυρού
  24.000,00 €
ΣΑΤΑ-ΠΟΕ
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Τυρού
    7.000,00 €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Τυρού
   6.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Τυρού
   7.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων  Δ.Ε. Τυρού
   7.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
1.676.562,49€
 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕ ΤΥΡΟΥ
1.763.562,49€
 
 
 
 
Κοινότητα Πέρα Μελάνων. 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 
Βελτίωση Περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Κοιμητηρίου Άγιοι Ανάργυροι στο Λιβάδι Τ.Κ Πέρα Μελάνων
              36.327,55 €
ΔΩΡΕΑ
Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Λιβάδι που οδηγεί προς Παραλία
4.200,00 €
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
40.527,55 €
 
ΝΕΑ
Οδοποιία Κοινότητας Πέρα Μελάνων
7.000,00 €
ΣΑΤΑ20: 4.000
ΣΑΤΑ-ΠΟΕ:  3.000
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Πέρα Μελάνων
 4.000,00 €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Αισθητική αναβάθμιση πλατείας πλησίον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πέρα Μελάνων
2.880,18 €
ΔΩΡΕΑ
Σημειακές παρεμβάσεις στην Κοινότητας Πέρα Μελάνων
95.000,00 €
LEADER
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
108.880,18 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Πέρα Μελάνων
149.407,73 €
 
 
 
 
Κοινότητα Σαπουνακαιίκων. 
ΝΕΑ 
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Σαπουνακαϊικων
3.000,00 €
ΣΑΤΑ -ΠΟΕ
Οδοποιία Κοινότητας Σαπουνακαϊικων
5.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
8.000,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Σαπουνακαιίκων
8.000,00 €
 
 
 
 
Κοινότητα Τυρού. 
ΝΕΑ 
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Τυρού
7.000,00 €
ΣΑΤΑ-ΠΟΕ
Κατασκευή πέργκολας στην Αγ. Αναστασία Κοινότητας Τυρού
3.000,00 €
ΣΑΤΑ-ΠΟΕ
Οδοποιία Κοινότητας Τυρού
5.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
Αποπεράτωση πλατείας κάτω γειτονιάς Τυρού
6.000,00 €
ΣΑΤΑ 20
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
21.000,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ Κοινότητα Τυρού
21.000,00 €
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ IV
1.941.970,22€
 
     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ
10.294.224,42€
 
 
 
 
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αγορά οικοπέδου στην κοινότητα Πουλίθρων για τις υδρευτικές εγκαταστάσεις της κοινότητας Πουλίθρων
42.000,00 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2- ΥΠΕΣ απ.30292/19
Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων
40.000,00 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2- ΥΠΕΣ απ.30292/19
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
208.000,00 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια μηχανημάτων έργου οχημάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού
180.000,00 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2
Προμήθεια εξοπλισμού χώρου αναψυχής παιδικής χαράς Τ.Κ. Πουλίθρων, Δ.Ν. Κυνουρίας
184.202,00 €
LEADER
Προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση πλατείας Σαπουνακαίικων
32.240,00 €
LEADER
Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Δήμου Νότιας Κυνουρίας
110.360,00 €
LEADER
Μουσειογραφική έκθεση ιστορικής μνήμης Κοσμά Τ.Κ. Κοσμά
60.000,00 €
LEADER
Αναβάθμιση και επέκταση λειτουργίας ηλεκτρονικών υποδομών Φάμπρικας Πολιτισμού
31.620,00 €
LEADER
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α
888.422.00
 
Κατά της ανωτέρω αποφάσεως ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χείλαρης Νικόλαος για τους λόγους που ανέφερε στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

 

Διευκρινίζεται ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρνέρης Ιωάννης Φασιλής Ιωάννης, Δανεσής Θεόδωρος, Αργυράκη Μαρία, Λάτσης Δημήτριος, Τράκα Αγγελική ψήφισαν υπέρ για τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος που χρηματοδοτούνται από προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟ,LEADER κλπ.) και δήλωσαν παρών για τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος που προέρχονται από ιδίους πόρους.
 
Το Τεχνικό Πρόγραμμα εγκρίνουν με την ειδική ψήφο τους στο μέρος που τους αφορά, οι παρακάτω Πρόεδροι Κοινοτήτων που παρευρέθησαν στη συνεδρίαση: Δολιανίτης Εμμανουήλ(Λεωνιδίου), Παρασκευάς Θεόδωρος (Τυρού), Λαγοδόντη Ευγενία (Σαπουνακαίικων),Χελιώτης Κωνσταντίνος (Πουλίθρων), Σταθούσης Παναγιώτης (Κοσμά), Κυρίος Μιχαήλ (Πραγματευτής), Ζαμπούνης Σωτήριος (Πέρα Μελάνων), Βρεττάκης Νικόλαος (Πελετών),Μήλιας Βασίλειος (Παλαιοχωρίου), Στάγιας Κωνσταντίνος (Πηγαδίου), Σαρρή Ευαγγελία(Τσιταλίων), Σκεύης Παναγιώτης (Μαρίου), Χελιώτης Θεόδωρος (Κουνουπιάς), Ραγιά Παναγιώτα (Βλησιδιάς).
 
Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν εγκρίνει με την ειδική ψήφο του στο μέρος που τον αφορά, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Βασιλείου Μαρτσούκος Σταύρος.
 
Πηγή: leonidion.gr

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.