Προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Ιανουάριος 22, 2020 - 11:07
0 σχόλια

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου "Αντικατάσταση δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης του συνδέσμου υδατικών έργων Μεθυδρίου των Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιόπυργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε Λεβιδίου του Δ. Τρίπολης".

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλαβρύτων 211 Τρίπολη – Τ.Κ 22100 , απευθύνοντάς την στην Γραμματεία της ΕΦΑ Αρκαδίας υπόψιν κκ Σ. Ανδρικοπούλου, Γ. Λαμπροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2710 225243), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 22-01-2020 έως 28-01-2020) 9:00 π.μ έως 13:00 μ.μ

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι θέσεις:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΠΕ Αρχαιολόγοι

Μία (1) θέση

Χώροι εκτέλεσης εργασιών και Γραφεία Εφορείας

ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με

εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων.

 

 

Μία (1) θέση

Χώροι εκτέλεσης εργασιών και Γραφεία Εφορείας

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε που

εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.

 

 

 

Μία (1) θέση

 

 

 

Γραφεία Εφορείας

 

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α΄

 

 

Μία (1) θέση

Χώροι εκτέλεσης εργασιών και εργαστήριο συντήρησης στο Μ. Τρίπολης

 

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες (σε αρχαιολογικά έργα)

 

Δύο (2) θέσεις

Χώροι εκτέλεσης εργασιών.

Προσλήψεις Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας by Arcadiaportal.gr on Scribd


Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.