Κωνσταντίνα Αλ. Τυροβολά

Απόφοιτος Ιονίου Πανεπιστημίου
Μεταφραστικές υπηρεσίες
Γενικές, νομικές, ιατρικές μεταφράσεις, πτυχία, πιστοποιητικά
Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και άλλες

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. 2755051786, 6977285633
email: dinatyrovola@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://yourtranslator.gr/
Για ιδιώτες και επιχειρηματίες: αμεσότητα, ταχύτητα, ποιότητα