Το Σπήλαιο του Αγ. Σάββα στη Πελοπόννησο. Π. Κων/νος Λαμπύρης