Παρεμβάσεις Β Γιαννακούρα στο 1ο ΠΕΣΥ Πελοποννήσου για το 2020