Μοιρολόι - Κωσταντάκης, Κώστας Κίκιλης, Στέλιος Κατσιάνης, Βασιλική Κίκιλη