Η κοπή πίτας Συλλόγου Η Τσακωνοπαρέα Τυρός 11 1 2020