Η κόλαση του Δάντη UP'ο ψηλά. Τοξικό νέφος πνίγει την Κορινθία.