30-31/5/09 στην πιστα motocross ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ το Πρωτάθλημα Ελλάδος

30-31/5/09 στην πιστα motocross ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ το Πρωτάθλημα Ελλάδος

Μάιος 27, 2009 - 09:01

Το Σωματείο ΟΔΜΑΑ μετά από έγκριση τής ΟΜΕ διοργανώνει την 3η συνάντηση αγώνων motocross Πρωταθλήματος Ελλάδος ΜΧ 2ΟΟ9.
Οι Αγώνες θα διεξαχθούν στην
ΠΙΣΤΑ ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πόλη Μεγαλόπολη
Μήκος 1800
Μικρότερο πλάτος 7m.

Μπάρα εκκίνησης 40 Θέσεων υποχρεωτικά για Πρωτάθλημα.

Ειδήσεις: